Studia na morzu i lądzie – wszechstronna Akademia dla każdego

Akademia Morska - studiuj z nami kierunki morskie i lądowe

Startuje rejestracja na studia w Akademii Morskiej w Szczecinie – to propozycja dla wilków morskich, ale nie tylko! Szeroka oferta kierunków morskich jest w tej uczelni uzupełniona o cały wachlarz kierunków lądowych. Nowy system rekrutacyjny umożliwia rejestrację na studia już od 4 maja 2021 r.

Kończąc Akademię Morską można wybrać dwie drogi kariery: morską lub lądową. Nawigatorzy, mechanicy, elektrycy czy elektroautomatycy okrętowi to absolwenci: nawigacji, mechaniki i budowy maszyn oraz mechatroniki w AMS. Wszystkie te kierunki prowadzone są w oparciu o Międzynarodową Konwencję Wyszkolenia Marynarzy – STCW, a ich ukończenie pozwala uzyskać dwa dyplomy: inżyniera oraz stopnia morskiego.

Nie tylko dla wilków morskich

Wysoki poziom kształcenia i gwarancja zatrudnienia absolwentów na globalnym rynku pracy to standardy, z których słynie Akademia Morska w Szczecinie. Każdy może zbudować swoją przyszłość wspólnie z Akademią.  

Mamy szeroką gamę kierunków morskich i lądowych, na których kształcimy przyszłych inżynierów, ale można wybrać i takie zakończone stopniem licencjata: czekamy  choćby na przyszłych specjalistów zarządzania. Mowa o osobach, które chcą zdobyć umiejętności prowadzenia zespołu oraz kompleksowego zarządzania firmami i instytucjami, niekoniecznie tymi związanymi z gospodarką morską. To pierwsze studia w technicznej Akademii Morskiej, łączące zalety doświadczenia inżynierskiego naszych wykładowców, z „miękkim” charakterem zdobywanych przez studentów umiejętności. 

Swoje miejsce znajdą tu również pasjonaci programowania i świata IT. Co istotne, informatyka w Akademii Morskiej to przede wszystkim wiedza praktyczna. Tutaj programiści uczą się teorii w trakcie szlifowania swoich nowych umiejętności. Ponadto studenci mają stały kontakt z firmami i instytucjami, współpracującymi z Wydziałem Informatyki i Telekomunikacji, a jak wiadomo – staże w profesjonalnych zespołach projektowych to niezastąpiona praktyka w IT. Właśnie we współpracy z przyszłymi pracodawcami opracowujemy nowe kierunki, jak m.in. uruchamiana obecnie teleinformatyka.

Nie brakuje też podejścia interdyscyplinarnego, czyli łączącego ze sobą różne dziedziny. Dobrym tego przykładem jest geodezja i kartografia, która łączy nauki techniczne z przyrodniczymi,  a także geoinformatyka (studia magisterskie.) łącząca sferę badań geodezyjnych ze sferą IT.

Takim interdyscyplinarnym kierunkiem na styku morza i lądu jest oceanotechnika dedykowana osobom, które chciałyby zdobyć inżynierskie doświadczenie i profesjonalne umiejętności projektowania jachtów i statków. Dodatkowo warto wspomnieć, że to kierunek, który uzyskał dofinansowanie z projektu UE i oferuje obecnie najlepsze zaplecze laboratoryjne, jeśli chodzi o metody projektowania i budowy statków.  

Nowości w ofercie

Cały czas rozwijamy też naszą ofertę, dlatego od roku akademickiego 2021/22 naszą ofertę uzupełniamy o nowe kierunki: w nadchodzącym roku akademickim ofertę uzupełnią aż cztery nowe propozycje. Wszystkie powstają w oparciu o analizy, potrzeby rynku oraz w ścisłej współpracy z biznesem.

Dlatego właśnie już teraz kandydaci mogą wybierać studia na kierunku teleinformatyka. To informatyka ukierunkowana na technologie przesyłu danych i zarządzanie siecią, co da przyszłemu absolwentowi wysokospecjalistyczną wiedzę i pożądane umiejętności.

Kolejne nowości znajdą się w ofercie Wydziału Mechanicznego. Inżynierię przemysłową i morskie elektrownie wiatrowe – kierunek powstający w oparciu o współpracę z dużymi o przedsiębiorstwami – będą mogli wybierać kandydaci, którym bliskie są tematy energetyki odnawialnej i skomplikowanej inżynierii maszyn produkcyjnych w specjalistycznych branżach. Studenci kierunku będą mogli liczyć na kontakt z biznesem, przede wszystkim: spółkami Grupy Azoty Police, a także PKN ORLEN. Druga propozycja to oferta dla pasjonatów siły nowoczesnych napędów: inżynieria eksploatacji ze specjalnościami dotyczącymi: napędów hybrydowych, silników małych mocy oraz napędów jednośladów. Ten kierunek to gwarancja wszechstronnej i nowoczesnej wiedzy, praktyki i doświadczenia oraz realizacji prawdziwie twórczej pasji. Zarówno nowe, jak i dotychczasowy kierunek oferowany na Wydziale Mechanicznym – tj. mechanika i budowa maszyn – zapewniają podstawy wiedzy ogólnoakademickiej. Na etapie wyboru specjalności przyjdzie czas, by zdecydować, w którą stronę chcemy skierować swoją karierę. Dlaczego to istotne? Chcemy, by nasi studenci, a później absolwenci, mieli umiejętność elastycznego kreowania swojej zawodowej i życiowej drogi, realizowali się w swoich działaniach i rozwijali autentyczne zainteresowania – tłumaczą twórcy kierunków. Dzisiejszy specjalista musi reagować na zmiany zachodzące na rynku pracy, być wszechstronny i zorientowany w branży pojmowanej szerzej, niż jeden wyspecjalizowany obszar.

Takie szerokie spojrzenie zapewni też nowość Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki: automatyka i robotyka. To kierunek dla osób, które swoją twórczą energię lubią pożytkować w działaniach technicznych, którym świat inżynierii jest tak samo bliski jak świat IT, a w swoich projektach uwielbiają łączyć różne dyscypliny. To kierunek lądowy, który pozwoli zaplanować karierę w różnych gałęziach przemysłu.

Na wszystkich kierunkach oferowanych w AMS gwarantujemy nowoczesną bazę szkoleniową, a także specjalistyczne laboratoria i symulatory. Najnowsze technologie i rozwój gospodarki, dają nam niezmiernie szerokie możliwości na rynku pracy, a specjalistyczna wiedza doskonale wpisuje się w pracę na lądzie. Kształcimy wszechstronnie.  Pełna lista kierunków na rekrutacja.am.szczecin.pl.


data ostatniej modyfikacji: 2021-04-30 15:43:32
Komentarze
 
Polityka Prywatności