Rozpoczęła się rekrutacja w APS

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zaprasza na studia. Nabór na studia I stopnia trwa do 7 lipca natomiast na studia II stopnia do 19 lipca.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oferuje kształcenie na 10 kierunkach studiów w dziedzinie nauk społecznych w zakresie ponad 40 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Akademia zapewnia również dalszą edukację umożliwiającą doskonalenie zawodowe i rozwój naukowy na studiach podyplomowych oraz w Szkole Doktorskiej. W roku akademickim 2021/22 na Kandydatki i Kandydatów czeka kilka nowości.

Nauki społeczne

Przygotowujemy studentów i studentki do wykonywania zawodów zaufania społecznego. Naszym celem jest wykształcenie światłych i twórczych profesjonalistów - pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, socjologów - dbających zarówno o rozwijanie własnej osobowości, zamiłowań naukowych i zawodowych umiejętności praktycznych, jak i troszczących się o wszechstronny rozwój osób i środowisk, na rzecz których będą pracować.

Oferujemy naukę na 10 kierunkach studiów, wśród których są: 

  1. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
  2. interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka,
  3. logopedia,
  4. pedagogika,
  5. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
  6. pedagogika specjalna,
  7. pedagogika zdolności i informatyki,
  8. praca socjalna,
  9. psychologia,
  10. socjologia.

Kandydatki i Kandydatów zainteresowanych podjęciem kształcenia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zapraszamy do zapoznania się z opisem kierunków oraz zasadami i terminami rekrutacji. Szczegółowy opis każdego z kierunków znajduje się na stronie "Rekrutacja".

Nowe kierunki

W roku akademickim 2021/2022 uruchomimy nowe kierunki studiów, którymi są logopedia oraz pedagogika zdolności i informatyki.

Logopedia. Kształcenie logopedów ma w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ma ponad 30-letnią tradycję. Dotychczas jednak studia te były specjalnością na kierunku pedagogika specjalna lub pedagogika. Obecnie uruchamiamy logopedię jako nowy kierunek prowadzony w ramach studiów I stopnia (studia 3-letnie) - stacjonarnie i niestacjonarnie, który w przyszłości będzie można kontynuować na studiach II stopnia.

Kierunek pedagogika zdolności i informatyki przygotowuje do pracy pedagogicznej z uczniem zdolnym oraz do prowadzenia zajęć informatycznych. Oferuje zajęcia z nowatorstwa pedagogicznego, pedagogiki zdolności i twórczości oraz uzyskanie i rozwijanie rozbudowanych umiejętności informatycznych w zakresie użytkowania komputerów i sieci komputerowych, edycji grafiki, programowania, robotyki edukacyjnej, edukacji zdalnej oraz zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji. Nauka na tym kierunku prowadzona będzie w ramach studiów I stopnia (studia 3-letnie) - stacjonarne.

Rekrutacja

Nabór na studia w roku akademickim 2021/2022 prowadzony jest poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Zapisy trwają od 1 czerwca do 7 lipca na studiach I stopnia oraz do 19 lipca na studiach II stopnia. Wszystkie dodatkowe informacje o terminach, opłatach, potrzebnych dokumentach znajdują się na stronie Rekrutacji w zakładce "Zasady rekrutacji"


data ostatniej modyfikacji: 2021-06-09 14:09:50
Komentarze
 
Polityka Prywatności