Ścieżki kształcenia na pedagogice. Co masz do wyboru?

Pedagogika od wielu lat jest jednym z najpopularniejszych kierunków studiów w Polsce, a jednocześnie jednym z tych, którym towarzyszą niezwykle skrajne opinie. Duża liczba kandydatów na te studia sprawia, że przez wielu kierunek uważany jest za niezwykle przyszłościowy. Z drugiej strony spora grupa osób traktuje pedagogikę jako „fabrykę bezrobotnych”. Prawda jest jednak taka, że pedagogika oferuje wiele różnych ścieżek kształcenia, które mogą zagwarantować atrakcyjne i stabilne zatrudnienie.

Pedagogika – studia

Z czego w takim razie bierze się przekonanie, że pedagogika jest kierunkiem „bez przyszłości”? Być może z tego, że zdaniem wielu osób jedyną ścieżką kariery po pedagogice jest praca w zawodzie pedagoga szkolnego. Idąc tym tokiem rozumowania, faktycznie, liczba dostępnych miejsc pracy jest mocno ograniczona. Jednak absolwenci tego kierunku mogą pracować nie tylko w szkołach, ale również w żłobkach, przedszkolach, domach samotnej matki, domach spokojnej starości, domach dziecka, sądownictwie, administracji, organizacjach pozarządowych czy zakładach karnych. Taka lista jest znacznie bardziej imponująca, prawda?

Podstawa programowa studiów pedagogicznych jest skonstruowana tak, by student mógł rozwinąć ogólną wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne niezbędne w zawodzie pedagoga. Absolwenci nabywają wiedzę o normach i powinnościach pedagoga oraz potrafią organizować i realizować praktyki społeczne dotyczące szeroko rozumianej edukacji osób w różnym wieku i z różnych środowisk.

Wybrane ścieżki nauczania na pedagogice

Żeby pokazać Ci, jak bardzo różnorodnym kierunkiem jest pedagogika, wybraliśmy trzy specjalizacje, które mogą być drzwiami do zupełnie innych ścieżek kariery zawodowej:

  • Opieka żłobkowa – ta ścieżka kształcenia nie budzi chyba żadnych wątpliwości. Przygotowuje ona studenta do opieki nad małymi dziećmi, planowania i aktywizacji rozwoju dziecka czy, diagnozowania potrzeb maluchów oraz wykonywania ćwiczeń i zabaw z najmłodszymi. Coraz większą popularnością ostatnio cieszy się specjalizacja, która do tradycyjnej opieki żłobkowej dodaje elementy pedagogiki Montessori;

  • Coaching – pedagogika kojarzy nam się przede wszystkim z dziećmi, jednak ta specjalizacja pokazuje, że czasem potrzebują jej również dorośli. Absolwenci coachingu mają zdolności trenowania kompetencji przywódczych u podopiecznych, udzielania wsparcia doradczego w biznesie i na drodze kariery zawodowej oraz kreatywnego rozwiązywania problemów zawodowych;

  • Pedagogika resocjalizacyjna – na tej specjalizacji studenci zdobywają kompetencje personalne i interpersonalne, dzięki którym mogą podjąć autonomiczne działania resocjalizujące. Potrafią także planować i prowadzić działania, dzięki którym osoby niedostosowane do życia społecznego mogą do niego wrócić.

Gdzie studiować pedagogikę?

Pedagogikę można studiować na wielu uczelniach – zarówno państwowych, jak również prywatnych. To właśnie te drugie – takie jak Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi – mogą okazać się dobrym rozwiązaniem, ponieważ ich programy edukacyjne często są lepiej dostosowane do wymagań współczesnego, dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.


data ostatniej modyfikacji: 2021-12-09 14:52:43
Komentarze
 
Polityka Prywatności