Rekrutacja w UWM

7 czerwca rozpoczęła się rekrutacja na studia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Uczelnia przygotowała bogatą i różnorodną ofertę kształcenia na rok akademicki 2022/2023. "Na ten rok uczelnia przygotowała 75 kierunków kształcenia. Cztery z nich są realizowane w filii UWM w Ełku. Na cały rok akademicki przewidzieliśmy ponad 7000 miejsc. Większość z nich będzie dostępna w rekrutacji letniej a część w śródrocznej" - informuje Paweł Łojewski z Biura ds. studenckich UWM w Olsztynie.

W ofercie znalazło się kilka nowych propozycji. "Trzy kierunki na studiach pierwszego stopnia: doradztwo podatkowe na Wydziale Prawa i Administracji, inżynieria w logistyce na Wydziale Nauk Technicznych oraz produkcja muzyczna i realizacja dźwięku na Wydziale Sztuki. Dwa kierunki, które już istnieją w naszej ofercie, od tego roku pojawiają się także na studiach drugiego stopnia. To dietetyka w Szkole Zdrowia Publicznego i leśnictwo na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa. "

By dostać się na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie trzeba do 8 lipca do 15:00 zarejestrować się w systemie IRK. "Później do pracy przystąpią nasze komisje rekrutacyjne. Będą weryfikować zgłoszenia. W dniach 12-13 lipca odbędą się także egzaminy sprawdzające predyspozycje na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, logopedia oraz produkcja muzyczna i realizacja dźwięku. Wyniki kwalifikacji na studia ogłosimy 14 lipca."


data ostatniej modyfikacji: 2022-06-09 14:34:49
Komentarze
 
Polityka Prywatności