Bezpłatne studia stacjonarne II stopnia na kierunku Arteterapia w Akademii Ignatianum

Bezpłatne studia stacjonarne II stopnia na kierunku Arteterapia w Akademii Ignatianum

Akademia Ignatianum zaprasza na bezpłatne, stacjonarne studia II stopnia na kierunku Arteterapia.

Arteterapię możesz także studiować w formie niestacjonarnej (studia płatne).

Studia dedykowane są osobom, które są aktywne na polu sztuki, dostrzegają jej terapeutyczny wymiar i chcą łączyć go z działalnością pedagogiczną (profilaktyczną, resocjalizacyjną itp.)

ABSOLWENT ARTETERAPII:

  • posiada umiejętności prowadzenia badań oraz dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie nauk społecznych,
  • charakteryzuje się postawą prospołeczną i gotowością do autoedukacji oraz dojrzałością w rozwiązywaniu problemów i interpretacji doświadczeń,
  • posiada umiejętności osobistej refleksji i autoformacji,
  • posiada rozszerzoną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, psychologicznym, społecznym jak i o specyfice funkcjonowania człowieka w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych,
  • ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu arteterapii, jej metod, technik i narzędzi oraz znaczenia działań twórczych w procesie terapeutycznym,
  • potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, planowania, projektowania i podejmowania działań praktycznych opartych na arteterapii,
  • posiada pogłębioną umiejętność wykorzystania procesu tworzenia artystycznego do wspierania rozwoju człowieka w każdym wieku, w tym przygotowania i prowadzenia działań dydaktycznych, profilaktycznych, readaptacyjnych,
  • umiejętnie wykorzystuje różne techniki artystyczne w procesie arteterapii oraz buduje relacje terapeutyczne z wykorzystaniem środków artystycznego wyrazu.
Szczegóły na stronach:

data ostatniej modyfikacji: 2022-06-23 11:24:32
Komentarze
 
Polityka Prywatności