Nauczanie etyki w szkole - studia podyplomowe w APS

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zaprasza na studia podyplomowe Nauczanie etyki w szkole. Nabór trwa do 28 lutego 2023. Rozpoczęcie zajęć w marcu 2023.

Celem kształcenia jest przygotowanie słuchaczy do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej w zakresie przedmiotu Etyka. Obejmuje to niezbędną wiedzę merytoryczną, wiedzę dotyczącą dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) oraz wiedzę praktyczną (dydaktyczno-wychowawczą, konfrontująca nabytą wiedzę z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu z praktyką.

Absolwenci zyskują kwalifikacje niezbędne do nauczania etyki w szkołach podstawowych, liceach i technikach  jako drugiego przedmiotu.

data ostatniej modyfikacji: 2022-12-20 11:31:25
Komentarze
 
Polityka Prywatności