Systemy EDR w rzeczoznawstwie samochodowym to ciekawe studia podyplomowe w UTH

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej zachęca do studiowania na kierunku systemy EDR w rzeczoznawstwie samochodowym.

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy o zagadnienia związane z systemami EDR, rekonstrukcją wypadków drogowych i rzeczoznawstwem samochodowym. Podczas studiów szczególny nacisk będzie położony na przekazanie aktualnej i praktycznej wiedzy w zakresie: techniki komputerowej, budowy i funkcjonowania współczesnych samochodów, podstaw opiniowania i opisu wypadku drogowego, diagnostyki i badań pojazdów oraz mechaniki ich ruchu w złożonych sytuacjach drogowych. Studia otwierają drogę do uzyskania statusu rzeczoznawcy absolwentom, spełniającym wymagania dla kandydatów na rzeczoznawców samochodowych.

data ostatniej modyfikacji: 2023-01-17 12:19:27
Komentarze
 
Polityka Prywatności