Otwarcie pracowni VR w WSBiNoZ

„To jeden mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości” – zacytował słynnego astronautę, Wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik, podczas uroczystego otwarcia specjalistycznej pracowni wirtualnej rzeczywistości w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. – „Cieszę się, że takie innowacyjne rozwiązania, z których korzystają światowe uniwersytety teraz są w moim mieście” – dodał.

Uczelnia, jako pierwsza w regionie łódzkim, uruchomiła pracownię VR dla studentów prawa i kryminologii. W wydarzeniu wzięło udział ponad 40 Gości. Obok Pana Wiceprezydenta obecni byli także Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego Dariusz Magacz, Zastępca Komendanta Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi insp. Tomasz Olczyk, Prokurator Sebastian Zając z Prokuratury Okręgowej w Łodzi, Janusz Moss Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm i instytucji oraz media.

W nowej pracowni znajduje się 10 stanowisk wyposażonych w komputery, monitory, gogle i kontrolery, telewizor oraz rzutnik. Sprzęt ten jest niezbędny do obsługi największej atrakcji pracowni, czyli symulatorów wirtualnej rzeczywistości:

VR kryminalistycznego badania - oględzin i zabezpieczania miejsca ujawnienia zwłok

oraz

VR symulacji rozprawy sądowej

Symulatory wirtualnej rzeczywistości świetnie sprawdzają się w środowiskach, które są albo niebezpieczne, zbyt kosztowne albo niedostępne dla normalnych użytkowników, przykładem jest właśnie wirtualne miejsce zdarzenia” – mówi Artur Kapała, przedstawiciel firmy Asseco Data Systems, która przygotowała pracownię.

Scenariusze zajęć przypominają grę komputerową VR, z tą różnicą, że celem nie jest zabawa, a zdobycie przez studentów praktycznych umiejętności i doświadczenia. Technologia wirtualnej rzeczywistości pozwala na wyświetlanie trójwymiarowego obrazu w specjalnie przeznaczonych do tego goglach. Dzięki najnowocześniejszej technologii studenci poruszają się w wygenerowanym świecie 3 D – przenoszą się na miejsce zdarzenia, gdzie ich zadaniem jest przeprowadzenie oględzin kryminalistycznych oraz zabezpieczenie śladów w sposób zgodny z procedurami i najlepszymi praktykami. W przypadku drugiego symulatora mogą natomiast wziąć udział w symulacji rozprawy sądowej, wcielając się między innymi w rolę sędziego, prokuratora, czy adwokata. Specjalny edytor pozwala na tworzenie różnych scenariuszy symulacji.

To z pewnością historyczny moment i krok milowy w historii Uczelni” – mówi prof. WSBiNOZ dr hab. Wojciech Welskop, Rektor Uczelni. – Nie da się zaprzeczyć, że zajęcia w pracowni wirtualnej rzeczywistości to nowy wymiar kształcenia, z którego obecnie korzystają takie uniwersytety, jak Harvard, czy Stanford. Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu jest pierwszą w regionie łódzkim oraz jedną z niewielu w kraju uczelni, która będzie wykorzystywać technologię VR
w procesie kształcenia”.

A wykorzystanie technologii VR w procesie kształcenia ma wiele zalet. Studenci rozwijają spostrzegawczość, umiejętności wyciągania wniosków i analizy, mogą także wielokrotnie przećwiczyć umiejętności praktyczne w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Świat cyfrowy zapewnia realizm sytuacyjny, gwarantując jednocześnie pełne bezpieczeństwo użytkownikom.

Nowoczesną pracownię dobrze oceniają także eksperci.

Jest to narzędzie innowacyjne, które jest takim preludium do pracy na prawdziwym miejscu zdarzenia. Możemy sobie tutaj pozwolić na wiele błędów, ale później, jak ktoś już te błędy pozna w takim wirtualnym świecie później w rzeczywistości będzie unikał. Uważam, że naprawdę przydatne narzędzie” – twierdzi insp. Tomasz Olczyk, zastępca Komendanta Komendy Policji Wojewódzkiej w Łodzi.

Podczas uroczystego otwarcia, pracownia VR w łódzkiej WSBiNoZ otrzymała nominację do Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji. Wręczył ją Janusz Moss, dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. – „Cieszy mnie ta pracownia. Organizowaliśmy stanowiska wirtualnej rzeczywistości dla potrzeb edukacji mechatronicznej i widzę olbrzymie pole do współpracy” – powiedział.

W nowej pracowni zajęcia praktyczne będą odbywać studenci kierunków: prawo i kryminologia WSBiNoZ. Uczelnia planuje także bezpłatnie udostępnić nową pracownię uczniom szkół ponadpodstawowych i zapraszać chętnych na warsztaty kryminalistyczne.

Pracownia powstała przy współpracy z firmą Asseco Data Systems.

Prace realizowane w ramach projektu pt. Uczelnia dostępna 2.0, nr POWR.03.05.00-00-A049/21, którego celem jest niwelowanie barier w  dostępności edukacji dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W ramach realizacji powstała infrastruktura możliwa do wykorzystania dla wielu grup odbiorców.
Projekt
współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.


data ostatniej modyfikacji: 2023-02-03 15:41:28
Komentarze
 
Polityka Prywatności