Współpraca WSB-NLU z firmą FAKRO

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu podpisała umowę patronacką z firmą FAKRO sp. z o.o.. Porozumienie ma na celu otwarcie szerokich perspektyw na polu edukacyjnym. 

W ramach tej współpracy FAKRO sp. z o.o. objęła patronat nad specjalnością "Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw" na studiach II stopnia, na kierunku Zarządzanie. Firma patronacka będzie aktywnie uczestniczyć w procesie tworzenia programu nauczania oraz promować tę specjalność. Studenci, którzy zdecydują się podjąć naukę w ramach tej specjalności, będą mieli możliwość skorzystania z licznych dodatkowych korzyści, chociażby takich jak praktyki zawodowe w placówkach firmy Fakro sp. z o.o.. 

Inicjatywa ta stanowi kolejny krok w kierunku integracji środowiska akademickiego z sektorem prywatnym, mając na celu stworzenie sprzyjającego klimatu dla rozwoju społecznie odpowiedzialnego biznesu. Dzięki niej studenci będą mieć szansę na lepsze przygotowanie do wymagań zawodowych, zwiększając tym samym swoje szanse na sukces na konkurencyjnym rynku pracy.

Wyższa Szkoła Biznesu — National Louis University oraz FAKRO sp. z o.o. są przekonane, że ta współpraca przyniesie długotrwałe korzyści dla obu stron, umożliwiając rozwój przyszłych liderów biznesu oraz budowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw. 

Podczas podpisania porozumienia 17 maja 2023 roku Wyższą Szkołę Biznesu - National Louis University Reprezentował rektor — Pan dr Dariusz Woźniak Prof. WSB-NLU, a FAKRO sp. z o.o. reprezentowali Członkowie Zarządu: Pan Janusz Komurkiewicz oraz Pan Krzysztof Krzysztoń.


ostatnia zmiana: 2023-05-30
Komentarze
Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły
 
Polityka Prywatności