Eksperci Collegium Civitas aktywnymi członkami Zespołu ds. strategii umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki 

Eksperci Collegium Civitas aktywnymi członkami Zespołu ds. strategii umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki 

Przedstawiciele Collegium Civitas, w tym Rektor, dr hab. Stanisław Mocek, prof. CC, dołączyli do Zespołu Ekspertów ds. Umiędzynarodowienia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Zespół ten będzie pełnił funkcję głównego organu doradczego w zakresie tworzenia strategii umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki. 

W grupie ekspertów znalazły się również: dr Katarzyna Maniszewska, Prorektor ds. współpracy z zagranicą Collegium Civitas oraz dr hab. Małgorzata Baran, prof. CC, Kierowniczka Katedry Zarządzania CC. 

Rektor Collegium Civitas, dr hab. Stanisław Mocek, prof. CC, podkreślił znaczenie tej inicjatywy: „Udział przedstawicieli Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Niepublicznych (której jestem Przewodniczącym) i Collegium Civitas, w gronie ekspertów tworzących pod przewodnictwem NAWA i pod auspicjami MNiSW Strategię Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego i Nauki, jest wyrazem docenienia uczelni niepublicznych, będących liderami umiędzynarodowienia wśród wszystkich uczelni w Polsce oraz jednocześnie ich wysokiej pozycji wśród uniwersytetów poza granicami kraju." 

Wspomniany wyżej Zespół Ekspertów ds. Umiędzynarodowienia zajmować się będzie m.in.: mobilnością studentów i umiędzynarodowieniem kształcenia, mobilnością naukowców (doktorantów i kadry), umiędzynarodowieniem nauki oraz dyplomacją naukową. Podczas pierwszego posiedzenia Zespołu Ekspertów ds. Krajowej Strategii Umiędzynarodowienia, które odbyło się 31 stycznia 2024 r., omówiono kluczowe cele i kierunki działań, które mają na celu podniesienie jakości badań i edukacji w Polsce oraz umocnienie międzynarodowej pozycji polskiej nauki.  


Collegium Civitas od lat zajmuje wysokie miejsca w renomowanych rankingach akademickich, oceniających m. in. poziom umiędzynarodowienia. W ubiegłym roku Uczelnia została także wyróżniona przez Komisję Europejską tytułem EWP Champion. 

Nasza aktywność międzynarodowa obejmuje udział w projektach badawczych, programach NAWA i Erasmus+, a także organizację międzynarodowych konferencji, w tym zjazdów Concilium Civitas (debaty polskich profesorów, wykładających na najbardziej prestiżowych uniwersytetach na całym świecie) czy organizowanie w czerwcu tego roku Kongresu PIASA (The Polish Institute of Arts  & Sciences of America).

Dodatkowe informacje: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/pierwsze-posiedzenie-zespolu-ekspertow-ds-
umiedzynarodowienia


ostatnia zmiana: 2024-02-05
Komentarze
Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły
 
Polityka Prywatności