Bezpieczeństwo zdrowotne w centrum uwagi międzynarodowej konferencji w Giżycku

Bezpieczeństwo zdrowotne w centrum uwagi międzynarodowej konferencji w Giżycku

W dniach 09-10 maja 2024 roku, Giżycko stanie się areną dla VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat Bezpieczeństwa zdrowotnego – ujęcie interdyscyplinarne "Bezpieczeństwo zdrowotne w dobie kryzysów". Organizatorem wydarzenia jest Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, która zaprasza do udziału wszystkich zainteresowanych głębokim zrozumieniem i dyskusją na temat współczesnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym.

Wyzwania i rozwiązania dla bezpieczeństwa zdrowotnego

Konferencja skupi się na szerokiej gamie tematów, odnosząc się do różnorodnych aspektów bezpieczeństwa zdrowotnego. Wśród nich znalazły się między innymi: ratownictwo medyczne w czasach kryzysu i wojny, rola nowoczesnych technologii w medycynie, psychologiczne aspekty bezpieczeństwa zdrowotnego, bezpieczeństwo pacjenta w środowisku szpitalnym oraz wyzwania bioetyki w dziedzinie opieki zdrowotnej.

Ratownictwo medyczne i technologie w służbie zdrowia

Uczestnicy konferencji będą mieli okazję zgłębić strategie zabezpieczenia medycznego państwa w sytuacji kryzysu i wojny oraz omówić wykorzystanie Bezzałogowych Statków Powietrznych w medycynie. Nowoczesne technologie, takie jak aplikacje do monitorowania pacjentów, będą przedmiotem analizy pod kątem ich wpływu na diagnostykę i leczenie.

Psychologiczne i społeczne aspekty zdrowia

Konferencja rzuci światło na znaczenie wsparcia psychologicznego dla pacjentów i personelu medycznego, szczególnie w kontekście pandemii i innych sytuacji kryzysowych. Zespół Stresu Pourazowego i inne psychospołeczne aspekty zarządzania stresem staną się punktem wyjścia do dyskusji o skutecznych metodach wsparcia w placówkach opieki zdrowotnej.

Edukacja i środowisko w promocji zdrowia

Ochrona zdrowia w wymiarze interdyscyplinarnym będzie kolejnym kluczowym tematem. Edukacja zdrowotna, zarządzanie kryzysowe w ochronie zdrowia oraz wpływ czynników środowiskowych na zdrowie ludzi to tylko niektóre z zagadnień, które znajdą swoje miejsce w agendzie konferencji.

Znaczenie konferencji dla przyszłości opieki zdrowotnej

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo zdrowotne w dobie kryzysów" ma na celu nie tylko wymianę wiedzy i doświadczeń między ekspertami z różnych dziedzin, ale także zwrócenie uwagi na interdyscyplinarne podejście do bezpieczeństwa zdrowotnego. W czasach, gdy świat zmaga się z licznymi kryzysami – od pandemii po zmiany klimatyczne – rozwiązania przedstawione podczas konferencji mogą okazać się kluczowe dla zbudowania odpornego na kryzysy systemu ochrony zdrowia.

Wydarzenie to stanowi ważny krok w kierunku integracji wiedzy naukowej z praktyką medyczną i polityką zdrowotną, co jest niezbędne do stawienia czoła wyzwaniom bezpieczeństwa zdrowotnego XXI wieku. Konferencja w Giżycku będzie więc nie tylko miejscem dyskusji, ale również platformą do budowania trwałych partnerstw między środowiskiem akademickim, sektorem zdrowia publicznego oraz przemysłem technologicznym, wspólnie dążących do poprawy stanu zdrowia i bezpieczeństwa społeczeństw na całym świecie.

więcej informacji na stronie uczelni »


data ostatniej modyfikacji: 2024-04-11 14:09:44
Komentarze
 
Polityka Prywatności