Przedłużenie opłat i zapomogi dla studentów UG

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego wydał zarządzenie o przedłużeniu terminu bieżących opłat za usługi edukacyjne do 30 kwietnia 2020 roku.

W związku rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa z 18 marca dotyczącą możliwości zawieszenia pobierania od studentów opłat za studia:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-dotyczaca-oplat-za-studia-oraz-o-mozliwosci-wsparcia-studentow


Zarządzenie Rektora znajduje się na stronie:

https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/95639/zarzadzenie_nr_28r20_rektora_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_19_marca_2020_roku_w_sprawie_terminow_wnoszenia_oplat_za_uslugi_edukacyjne_w_okresie

Jednocześnie władze Uniwersytetu Gdańskiego, na wniosek Parlamentu Studentów UG, poinformowały studentów Uczelni o możliwości otrzymania jednorazowej zapomogi finansowej z Funduszu Stypendialnego w przyspieszonym trybie. Zapomoga będzie udzielana studentom, których sytuacja materialna uległa pogorszeniu w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce. Szczegóły składania wniosków i dokumentacji zostały przekazane studentom na Portal Studenta.data ostatniej modyfikacji: 2020-03-19 15:34:43
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni
AHE_220.jpg
WSPA_online_220.png
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności