WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa podsumowuje I turę rekrutacji

Ponad 20 procent więcej kandydatów niż w ubiegłym roku wybrało studia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej, a najpopularniejszy jest nowy kierunek studiowania „administracja / zarządzanie”, który wybrało prawie 60 procent więcej kandydatów niż w ubiegłym roku. Tak wygląda podsumowanie I tury rekrutacji w WSPiA zakończonej 7 sierpnia 2019 r. To pokazuje, że kandydaci, szukając oferty dla siebie, wybierają mocne, dobre i sprawdzone kierunki studiów.

I turę rekrutacji WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa kończy 20-procentowym wzrostem liczby kandydatów na studia I stopnia. – Jest to tendencja utrzymująca się od kilku lat. Co roku, pomimo niżu demograficznego notujemy wzrost zainteresowania naszymi kierunkami studiów. Patrząc na termin składania podań o przyjęcie na studia, możemy też pochwalić się, że dla większości osób jesteśmy uczelnią tzw. pierwszego wyboru. Pokazuje to, że nasza praca nad unowocześnianiem i upraktycznianiem kierunków studiów przynosi zamierzone efekty – zaznacza prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

Najbardziej popularny w I turze rekrutacji okazał się nowy kierunek studiowania „administracja // zarządzanie”. – Ten kierunek na studiach niestacjonarnych chce studiować u nas aż 70 procent, a na studiach stacjonarnych 40 procent więcej kandydatów niż w ubiegły roku. Wyraźny wzrost widzimy także na studiach II stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”, który wybrało prawie 20 procent więcej kandydatów. Na studiach I stopnia na tym kierunku mamy 10 procent więcej kandydatów. Podobnie jest także z kierunkiem „prawo”, który na studiach niestacjonarnych studiować będzie 10 procent więcej osób. Co bardzo ważne w te wyniki rekrutacji nie są wliczeni obcokrajowcy, dla których rekrutacja na studia cały czas trwa – wylicza Przemysław Pawlak, rzecznik prasowy WSPiA.

Przemysław Pawlak dodaje, że w I turze podania o przyjęcie na studia składają głównie maturzyści rozpoczynający przygodę ze studiami. Studia II stopnia największym zainteresowaniem cieszą się w II turze ze względu na trwające jeszcze we wrześniu obrony prac dyplomowych.

Skąd takie zainteresowanie studiami w WSPiA? Według prof. Jerzego Posłusznego składa się na to wiele czynników. – Kandydaci na pewno zauważają, że staramy się podczas zajęć przekazywać maksimum wiedzy praktycznej. Stawiamy na nowoczesne sposoby kształcenia z wykorzystaniem m.in. tablic interaktywnych, symulowanych rozpraw sądowych i oględzin miejsca zdarzenia, rozwiązywania kazusów i problemów, gier i wirtualnych symulatorów oraz zajęć z praktykami, którzy stanowią dużą część naszej kadry. Przedmioty realizowane są w formie warsztatów, ćwiczeń i konwersatoriów.

Rektor WSPiA dodaje, że Uczelnia cały czas wprowadza i rozwija nowatorskie w skali kraju rozwiązania edukacyjne. – Od ponad dwóch lat realizujemy innowacyjny program edukacyjny nazwany „Nowoczesną Uczelnią”. Składa się on z trzech oryginalnych w skali kraju projektów podnoszących efektywność i atrakcyjność studiowania. Są to: EDR (EDUKATOR) - nowoczesny asystent studenta on-line; SBS, czyli „step by step - krok po kroku” oraz MIX EDUKACYJNY. W ten sposób podnosimy poziom i efektywność nauczania. Wprowadziliśmy podział przedmiotów na różne kategorie. Zróżnicowaliśmy formę zaliczenia w zależności od wagi i znaczenia danego przedmiotu. Wszystkie nasze propozycje przekładają się teraz na zainteresowanie nasza Uczelnia i kierunkami studiów, które oferujemy – tłumaczy prof. Jerzy Posłuszny.

II tura rekrutacji

Jak co roku WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa uruchamia II turę rekrutacji, która trwa od 8 sierpnia do 28 września 2019 r. Na kandydatów czeka kilkanaście specjalności na czterech atrakcyjnych kierunkach studiów: „administracji // zarządzanie” (studia I i II stopnia), „bezpieczeństwie wewnętrznym” (studia I i II stopnia) oraz „prawie” (jednolite pięcioletnie studia magisterskie).

Więcej na temat II tury rekrutacji można znaleźć na stronie www.wspia.eu

data ostatniej modyfikacji: 2019-08-09 10:30:52
Komentarze
 
Polityka Prywatności