Dr hab. Barbara Marcinkowska rektorem APS

Dr hab. Barbara Marcinkowska - rektor APS

Społeczność Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej za pośrednictwem Elektorek i Elektorów wybrała dr hab. Barbarę Marcinkowską, prof. APS na rektora Uczelni.

W dniu 6 maja 2020 r. odbyły się wybory na Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Jedyną kandydatką społeczności Akademii na to stanowisko była Profesor Barbara Marcinkowska. Pani Rektor została wybrana jednogłośnie. Funkcję rektora obejmie po prof. dr. hab. Stefanie M. Kwiatkowskim.  

Szczegóły głosowania wyglądały następująco: uprawnionych do głosowania było 50 Elektorów; w systemie informatycznym zarejestrowano 50 oddanych głosów; głosów ważnych 50, w tym głosów wstrzymujących się 0, głosów nieważnych 0. Za kandydaturą dr hab. Barbary Marcinkowskiej, prof APS zagłosowało 50 Elektorów.

Pani Rektor, w wystąpieniu przedwyborczym wskazała priorytety działalności i rozwoju Akademii w najbliższych latach. Jako jeden z głównych wymieniła uczynienie z Akademii jednej z najlepszych uczelni badawczo-dydaktycznych, gdzie zarówno badania naukowe, jak i dydaktyka będą na najwyższym poziomie:

- Z naszej misji wynika zobowiązanie do prowadzenia prac badawczych oraz kształcenia wysokospecjalizowanych kadr. Obie te ścieżki - nauka i świetna dydaktyka jako realizacja służby społecznej są równoważne i odzwierciedlają specyfikę Akademii [...] Nie będę składała obietnic, ale chcę się zobowiązać do przedkładania dobra uczelni ponad wszystko inne, do transparentności zarządzania i otwartości na każdy pomysł, który przysłuży się uczelni.

W imieniu społeczności Akademii serdecznie gratulujemy Pani Rektor Barbarze Marcinkowskiej. Jednocześnie składamy podziękowania Panu Rektorowi Stefanowi M. Kwiatkowskiemu.

 

Dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS - ukończyła w 1991 roku Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, (wcześniejsza nazwa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej). W roku 1995 obroniła w Akademii doktorat w dyscyplinie pedagogika na podstawie pracy "Potrzeby zawodowe i poczucie kontroli nauczycielek klas I–III szkół podstawowych dla lekko upośledzonych umysłowo i szkół ogólnodostępnych (studium porównawcze). Promotorem pracy był prof. dr hab. Jan Pańczyk. W 2014 r. habilitowała się w dziedzinie nauk społecznych.

Zawodowo związana z Zakładem Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Instytutu Pedagogiki Specjalnej macierzystej uczelni. W latach 2012-2016 - prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych; w okresie 2016-2020  prorektor do spraw kształcenia.

Zainteresowania naukowe prof. Barbary Marcinkowskiej obejmują: rozpoznawanie możliwości i ograniczeń osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnością sprzężoną; komunikację osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – diagnozę i wspieranie rozwoju; rehabilitację osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnością sprzężoną; wspieranie nauczycieli w wypełnianiu zadań wynikających z kształcenia uczniów z niepełnosprawnością w placówkach integracyjnych i ogólnodostępnych.


data ostatniej modyfikacji: 2020-05-19 15:25:54
Komentarze
 
Polityka Prywatności