Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - ciekawa specjalność na Pedagogice II stopnia w UNS

Uczelnia Nauk Społecznych zaprasza na studia II stopnia na kierunku Pedagogika. Kandydaci mają do wyboru kilka specjalności, m.in. Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu.

Celem studiów na tej specjalności jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające profesjonalną realizację zadań w obszarze przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Program kształcenia obejmuje zarówno teoretyczne podstawy doradztwa edukacyjno-zawodowego, zagadnienia poradnictwa, zawodoznawstwa, prawa pracy i strategii zatrudnienia w Polsce i UE, jak również problematykę kwalifikacji i kompetencji kluczowych z punktu widzenia aktualnych wyzwań i trendów współczesnego rynku pracy.

Studia te mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodowego, ale również umożliwiają realizację roli doradcy zawodowego w organizacja i instytucjach rynku pracy i biznesu.

data ostatniej modyfikacji: 2020-10-30 13:53:17
Komentarze
 
Polityka Prywatności