MBA — Zarządzanie w Ochronie Zdrowia to nowość w ofercie WST

MBA — Zarządzanie w Ochronie Zdrowia to nowy kierunek studiów utworzony w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, dający nowe perspektywy, nowe możliwości i niezbędne kwalifikacje do zajmowania wysokich stanowisk menedżerskich

Studia MBA — Zarządzanie w Ochronie Zdrowia przygotowane przez zespół ekspertów powstały w odpowiedzi na planowane szerokie zmiany systemu szpitalnictwa i mają na celu wspieranie działań podmiotów leczniczych oraz administracji publicznej. Patronem honorowym studiów jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.

Głównym celem jest wykształcenie profesjonalistów z zakresu zarządzania, specjalizujących się w sektorze zdrowotnym, którzy będą potrafili wykorzystywać najlepsze na rynku narzędzia zarządcze, ekonomiczne oraz prawne przy pełnym zrozumieniu specyfiki sektora medycznego i przygotowanych do zajmowania stanowisk kierowniczych w sektorze ochrony zdrowia.

Dwusemestralny program studiów skupiać się będzie m.in. na czterech obszarach funkcjonowania szpitali publicznych wymagających zmian: strukturze właścicielskiej, restrukturyzacji szpitali, jakości zarządzania szpitalami oraz reorganizacją systemu szpitalnictwa.

Studia powstały z myślą o kadrze zarządzającej podmiotami leczniczymi, którymi są członkowie zarządu, właściciele pełniący funkcje zarządcze, dyrektorzy, główni księgowi podmiotów leczniczych, menedżerowie ochrony zdrowia zainteresowani karierą w biznesie i zarządzaniem instytucjami w sektorze ochrony zdrowia, a o urzędnikach rządowych i pracownikach administracji samorządowej, zatem do wszystkich odpowiedzialnych dzisiaj lub w przyszłości za organizację i nadzór w ochronie zdrowia.

Więcej informacji: https://www.wst.com.pl/studia_podyplomowe
data ostatniej modyfikacji: 2021-09-08 13:04:40
Komentarze
 
Polityka Prywatności