Dietetyka II stopnia - nowość w WSZUiE

Wyższa Szkoła Zdrowia Urody i Edukacji w Poznaniu uruchomiła nowy kierunek - jest to Dietetyka II stopnia. Po I roku nauki studenci wybierają jedną ze specjalizacji: Dietetyka spersonalizowana i psychodietetyka lub Dietetyczne wspomaganie leczenia otyłości i innych chorób cywilizacyjnych.

Dlaczego warto wybrać studia II stopnia na kierunku Dietetyka w WSZUiE w Poznaniu:

PRAKTYKA
Oprócz wiedzy teoretycznej studenci uczestniczą w zajęciach praktycznych.

Udział procentowy zajęć w formie wykładu - 30%. Udział procentowy zajęć PRAKTYCZNYCH 70%.

PRESTIŻ
Studenci mogą odbywać staże i praktyki w renomowanych szpitalach, klinikach czy poradniach dietetycznych.

NOWOCZESNY PROGRAM NAUCZANIA
Studenci korzystają podczas zajęć z profesjonalnego sprzętu oraz oprogramowania komputerowego umożliwiającego analizę składu ciała czy układania spersonalizowanych diet.

DOŚWIADCZONA KADRA
Wykwalifikowana kadra wykładowców praktyków: lekarzy, dietetyków, psychologów.

Sylwetka oraz perspektywy zawodowe dla absolwentów kierunku Dietetyka:

Absolwent będzie przygotowany do pracy zarówno w firmach typu – MŚP, jak i dużych przedsiębiorstwach, w administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej i oświatowej w zakresie problematyki żywienia oraz w instytucjach doradczych i szkolących z zakresu dietetyki. Może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, placówkach żywienia zbiorowego, placówkach cateringowych, poradniach dietetycznych i/lub psychodietetycznych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także placówkach sportowych i turystyczno-rekreacyjnych. Studia przygotowują absolwentów do zatrudnienia również w placówkach badawczo-rozwojowych oraz instytutach naukowo-badawczych.

Absolwent będzie również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług dotyczących poradnictwa dietetycznego.


data ostatniej modyfikacji: 2018-07-23 12:20:20
Komentarze
 
Polityka Prywatności