Kształcenie specjalistyczne - nowa oferta w WSIiZ

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie rozpoczyna nauczanie na 4 nowych kierunkach w ramach kształcenia specjalistycznego.

Kierunki oferowane przez WSIiZ w ramach kształcenia specjalistycznego: 
  • Specjalista w zakresie kosmetologii stosowanej,
  • Specjalista technolog produktów kosmetycznych,
  • Specjalista w zakresie oceny i analizy jakości żywności,
  • Specjalista w zakresie poradnictwa żywieniowego i dietetyczne.

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zdecydowała się na wprowadzenie tej formy kształcenia do swojej oferty edukacyjnej ze względu na:

  • chęć zapewnienia równego dostępu do edukacji i możliwości nabycia wąskich kwalifikacji zawodowych - kształcenie specjalistyczne trwa krócej niż studia I stopnia, a przez to koszty do poniesienia przez samych słuchaczy są niższe;
  • chęć zwiększenia mobilności międzynarodowej polskich absolwentów – świadectwo dyplomowanego specjalisty/ dyplomowanego specjalisty technologa jest uznawane na całym świecie i pozwala na znalezienie zatrudnienia;
  • chęć zwiększenia zatrudnienia polskich absolwentów podejmujących naukę w systemie szkolnictwa wyższego – wąski obszar posiadanych umiejętności i kompetencji pozwala absolwentom na bycie konkurencyjną grupą na rynku pracy;
  • chęć podwyższenia poziomu oferowanych na rynku szkoleń i kursów będących formą kształcenia pozaformalnego;
  • chęć sprostania wymaganiom pracodawców – zapewnienie na rynku absolwentów, którzy będą wyróżniali się pogłębionymi umiejętnościami praktycznymi i kompetencjami społecznymi;
  • chęć wykształcenia w absolwentach umiejętności kreowania różnych form przedsiębiorczości;

Po odbyciu 3 semestrów kształcenia uzyskasz świadectwo dyplomowanego specjalisty lub dyplomowanego specjalisty technologa.

data ostatniej modyfikacji: 2020-07-01 11:23:39
Komentarze
 
Polityka Prywatności