Uniwersytet Jagielloński ponownie na czele rankingu Perspektyw

Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski po raz 3. w historii zajęły ex aequo pierwsze miejsce w Rankingu Szkół Wyższych, który po raz 19. przygotowała Fundacja Edukacyjna "Perspektywy". Na trzecim miejscu uplasowała się Politechnika Warszawska.

- To już 19. edycja Rankingu Szkół Wyższych publikowanego od 2000 roku przez miesięcznik edukacyjny "Perspektywy". Osiągnęliśmy dorosłość, ale cały czas przygotowujemy tę publikację z młodzieńczym entuzjazmem. Przekonujemy maturzystów, że ranking nie podpowie im bezwzględnie najlepszej uczelni, podpowiada za to najlepszą uczelnię dla nich, taką, która po wieloczynnikowej analizie okaże się najlepiej dopasowana do ambicji i możliwości kandydata. Nasz ranking jest także potrzebny środowisku akademickiemu, dla którego jest swego rodzaju lustrem. Widać w nim sukcesy, ale również niedociągnięcia, które trzeba poprawić - mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, inicjator rankingu.

Dwie najlepsze polskie uczelnie osiągnęły niemal stuprocentowy wskaźnik rankingowy - UW 100 proc., UJ 99,6 proc. Kapituła przyjęła, podobnie jak w ubiegłym roku, że uczelnie o zbliżonych wynikach (różniących się nie więcej niż o 0,5 proc.) będą klasyfikowane na tych samych pozycjach. Trzecia Politechnika Warszawska traci do liderów ponad 17 punktów. Miejsca w pierwszej dziesiątce zajęły ponadto: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (81,6 proc.), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (78,6 proc.), Politechnika Wrocławska (75,6 proc.), Gdański Uniwersytet Medyczny (66,1 proc.), Uniwersytet Wrocławski (64,3 proc.) i ex aequo Politechnika Gdańska oraz Politechnika Śląska (odpowiednio 61,8 i 61,3 proc.).
W rankingu wg typów szkół wyższych najlepszymi uczelniami medycznymi w Polsce są ex aeuqo Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum i Gdański Uniwersytet Medyczny. Na dalszych miejscach ośrodki akademickie z Warszawy, Wrocławia i Łodzi.
Po raz kolejny ogłoszono również Ranking Kierunków Studiów, obejmujący 68 głównych kierunków lub grup kierunków studiów. To najważniejsza część badania z punktu widzenia kandydatów na studia. Uniwersytet Jagielloński zwyciężył w 14 przypadkach: prawo, administracja, chemia, biotechnologia (mgr), biologia, ochrona środowiska, dietetyka, kierunek lekarsko-dentystyczny, farmacja, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, położnictwo, analityka medyczna i kosmetologia.

Zestawienie przygotowano w oparciu o 7 kryteriów: prestiż (14 proc.), potencjał naukowy (15 proc.), efektywność naukowa (20 proc.), warunki kształcenia (10 proc.), umiędzynarodowienie studiów (15 proc.), innowacyjność (8 proc.) oraz absolwenci na rynku pracy (17 proc.). Uniwersytet Jagielloński uzyskał maksymalną liczbę punktów w 2 z nich: prestiż akademicki i potencjał naukowy.
Ranking przygotowano pod nadzorem kapituły kierowanej przez b. prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Michała Kleibera. W jej składzie znaleźli się: prof. Franciszek Ziejka, b. rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Marek Krawczyk, b. rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy", prof. Krzysztof Diks, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prof. Marek Safjan, sędzia Trybunału Europejskiego w Luksemburgu, dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP, prof. Bogusław Smólski, b. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Włodzimierz Kiciński, kurator Banku BPS SA.

Szczegółowe wyniki rankingu są dostępne na stronie perspektywy.pl.  


data ostatniej modyfikacji: 2018-06-04 11:15:32
Komentarze
 
Polityka Prywatności