Rekrutacja na studia w UJ na rok akademicki 2019/2020

W przededniu rozpoczęcia tegorocznego naboru na studia, w Collegium Novum odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiciele Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ przedstawili kluczowe informacje i zasady, którymi będzie rządziła się rekrutacja na studia w UJ w roku akademickim 2019/2020.

4 czerwca w samo południe startuje rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie prowadzone w UJ.

- Najważniejszą zmianą w porównaniu z poprzednimi naborami i informacją istotną dla kandydatów jest to, że w tegorocznej rekrutacji uwzględniany będzie tylko wynik z matury zdanej na poziomie rozszerzonym lub rozszerzonej dwujęzycznej – poinformował Piotr Szumliński, dyrektor Centrum Wsparcia Dydaktyki.

Taka decyzja wpisuje się w prowadzone już od kilku lat przez UJ działania mające na celu podnoszenie wymogów stawianych kandydatom. Jak podkreślił dyrektor CWD, mimo bardziej wymagających zasad, nie zaobserwowano jak dotąd spadku liczby kandydatów na studia w UJ. Zaostrzone wymogi skutkują natomiast tym, że mamy coraz lepszych studentów i absolwentów.

Piotr Szumliński zaznaczył także , że z roku na rok przyjmowanych jest na studia w Uj coraz więcej obcokrajowców. Nie oznacza to jednak, że przyjmowani są wszyscy. Nawet ci z nich, którzy wybierają się na studia płatne muszą spełnić wymogi rekrutacyjne.

Najważniejsze kwestie związane z procesem rekrutacji przedstawił kierownik Działu Rekrutacji na Studia Kamil Gajęcki. Na studiach jednolitych magisterskich oraz pierwszego i drugiego stopnia w następnym roku akademickim przygotowano prawie 15 tys. miejsc (14 620). Nie ma w tym zakresie różnicy w stosunku do lat ubiegłych.

W ofercie dydaktycznej przewidziano kilka nowości. Studiować będzie można na pięciu nowych kierunkach, którymi są:

chemia zrównoważonego rozwoju (studia pierwszego stopnia, stacjonarne), kierunek nastawiony na kształcenie chemików o poszerzonych kompetencjach w zakresie nowoczesnych technologii prośrodowiskowych;

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite studia magisterskie, stacjonarne), dla osób chcących zostać nauczycielami wczesnego etapu edukacyjnego;

studia afrykańskie (pierwszego stopnia, stacjonarne), których program łączy problematykę gospodarczą i polityczną z kontekstami filozoficznymi i religijnymi kontynentu afrykańskiego;

European Joint Master’s Programme in English and American Studies (studia drugiego stopnia, stacjonarne), kierunek nastawiony na praktyczną naukę języka angielskiego; w jego ramach można korzystać z bogatego programu wymian międzynarodowych oraz otrzymać podwójny dyplom uczelni partnerskich i UJ (konsorcjum UJ i 7 uczelni zagranicznych - 6 europejskich i jednej amerykańskiej);

język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych (studia drugiego stopnia, stacjonarne), studia tłumaczeniowe, nastawione mocno na teksty specjalistyczne dziedziny administracji, handlu i medycyny oraz branży IT.

Rekrutacja na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia potrwa do 7 lipca 9wyniki podana będą 12 lipca). Nabór na studia drugiego stopnia zakończy się 9 lipca. Kandydaci dowiedzą się o jej rezultacie 19 lipca.

Rekrutacja będzie prowadzona całkowicie elektronicznie poprzez stronę https://www.erk.uj.edu.pl

Z mocy ministerialnego rozporządzenia opłata rekrutacyjna została ustalona na 85 zł (za każdy kierunek).

Rekrutację będzie wspierać kampania misja UJ https://misja.uj.edu.pl

Więcej na temat rekrutacji w UJ


data ostatniej modyfikacji: 2019-06-03 13:55:43
Komentarze
 
Polityka Prywatności