Medycyna ekstremalna i medycyna podróży w ofercie UJ CM

Dwa semestry, blisko 230 godzin zajęć, warsztaty w bazie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, kopalni Kowary, Krajowym Ośrodku Medycyny Hiperbarycznej Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni - tak w skrócie można opisać kierunek studiów podyplomowych medycyna ekstremalna i medycyna podróży, który oferuje Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Rekrutacja trwa.

Plan studiów wzorowany jest na programach opracowanych przez Wilderness Medicine Society. W ramach zajęć, prowadzonych przez najlepszych ekspertów i praktyków z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, słuchacze poznają podstawy wiedzy związane z takimi zagadnieniami jak: medycyna nurkowa, sportowa, wysokogórska, pustynna i polarna, tropikalna i podróży, ekspedycyjna, katastrof, konfliktów zbrojnych, ratownictwo i ewakuacja.

Program to unikatowy w skali Polski i tej części Europy cykl wykładów i zajęć praktycznych, które odbywają się raz w miesiącu w formie jedno- i dwudniowych sobotnio-niedzielnych sesji.

Studia skierowane są do lekarzy, a także osób z wyższym wykształceniem medycznym co najmniej I stopnia w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa oraz ratownictwa medycznego. Ich celem jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy w zakresie szeroko pojętej medycyny ekstremalnej i medycyny podróży, co pozwoli im na wypracowanie standardów wielokierunkowego postępowania w zakresie działalności przed medycznej i medycznej w przypadku pacjentów podejmujących aktywność związaną z narażeniem na ekstremalne warunki.

Studia posiadają patronat Polskiego Towarzystwa Medycyny i Ratownictwa Górskiego oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak wyglądają studia? Proszę się przekonać oglądając - na stronie Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ - film zrealizowany podczas trwania zajęć.


data ostatniej modyfikacji: 2019-07-30 11:38:17
Komentarze
 
Polityka Prywatności