Ranking kierunków i wydziałów prawa Rzeczpospolitej - pierwsze miejsce dla prawa w Akademii Leona Koźmińskiego

RZEPA_RANKING_news_01

Akademia Leona Koźmińskiego najlepiej kształci prawników wśród wszystkich wydziałów prawa uczelni niepublicznych – wynika z opublikowanego 26 czerwca rankingu „Rzeczpospolitej”. Prawo studiują tu 1044 osoby.

– Program studiów, który oferujemy, ma mocne atuty: nie tylko przygotowuje do rozpoczęcia aplikacji prawniczych, ale też jest nastawiony na nauczenie studentów rozumienia biznesu, finansów, społecznej odpowiedzialności i etyki. Dzięki temu, że nasza kadra składa się z wybitnych naukowców, którzy wykonują też zawody prawnicze, kładziemy silny nacisk nie tylko na teorię, ale i praktykę. Studenci uczą się tu korzystać z nowych technologii, sztucznej inteligencji, ale przede wszystkim muszą dobrze znać i rozumieć prawo – mówi prof. Monika Całkiewicz, prorektor ds. studiów prawniczych w Akademii Leona Koźmińskiego.

Studenci podkreślają, że studiując prawo w uczelni biznesowej i wysoce umiędzynarodowionej, jaką jest Akademia Leona Koźmińskiego, zdobywają unikalne umiejętności jako prawnicy. Chwalą sobie bliski kontakt ze znakomitymi prawnikami, którzy tu wykładają, oraz z instytucjami prawnymi od prewencji po wymiar sprawiedliwości, gdzie mogą odbywać praktyki. Studenci angażują się w programy popularyzujące prawo, takie jak Street Law, w działalność rozwijaną w tematycznych kołach naukowych oraz w pomoc prawną dla osób niezamożnych w ramach Studenckiej Poradni Prawnej. Poradnia ta również zajęła pierwsze miejsce w towarzyszącym rankingowi wydziałów zestawieniu najlepszych Studenckich Poradni Prawnych.

Absolwenci prawa po Akademii Leona Koźmińskiego najczęściej wybierają dwie ścieżki kariery: albo idą na jedną z prawniczych aplikacji, albo rozpoczynają pracę w biznesie. W obu przypadkach odnoszą sukcesy zawodowe. Bywa też, że wracają na uczelnię, by kontynuować naukę na studiach podyplomowych, MBA lub przygotować dysertację doktorską. ALK ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie prawa.

Ranking wydziałów prawa „Rzeczpospolitej” otwierają najstarsze uczelnie publiczne: Uniwersytet Warszawski, a na drugim miejscu Uniwersytet Jagielloński. Studia prawnicze oferuje już ponad 50 uczelni w Polsce. Prawo należy do najpopularniejszych i najbardziej obleganych kierunków. Wybierając studia prawnicze warto wcześniej poznać ocenę kierunku dokonywaną przez Polską Komisję Akredytacyjną www.pka.edu.pl. Na 47 uczelni poddających ocenie swój kierunek prawo, jedynie 8 uzyskało najwyższą ocenę wyróżniająca PKA, w tym Akademia Leona Koźmińskiego.

https://www.rp.pl/Rankingi/306269996-Ranking-Wydzialow-Prawa-2020-czolowka-bez-duzych-zmian.html


data ostatniej modyfikacji: 2020-06-26 11:00:23
Komentarze
 
Polityka Prywatności