#UPJP2: Studiuj, by profesjonalnie nieść pomoc!

Rekrutacja w UPJPII

Na pewno każdy słyszał zdanie mówiące, że „rodzina to jest siła”. To prawda, lecz czasem ta siła opada. Rodzina wymaga uwagi, dbałości i pielęgnacji, a w sytuacji kryzysu pomocy i wsparcia. W jaki sposób dbać o prawidłowe funkcjonowanie rodziny? Jak działać w sytuacji kryzysowej? Na czym polega terapia małżeńska? Tego wszystkiego można dowiedzieć się, wybierając studia w Instytucie Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, który oferuje kształcenie licencjackie i magisterskie na kierunkach: Nauki o rodzinie i Pedagogika.


NAUKI O RODZINIE to kierunek studiów dla osób, które chcą profesjonalnie wspierać rodziny w różnych sytuacjach życiowych. Niesienie pomocy wymaga dużego zaangażowania, odpowiedzialności oraz ciągłego dbania o własny rozwój. Aby dobrze przygotować się do tej pracy, w czasie studiów zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę. Poznasz uwarunkowania funkcjonowania rodzin, metody pracy z rodzinami w kryzysie, nauczysz się identyfikowania ich potrzeb oraz dobierania odpowiednich sposobów reagowania i rozwiązywania sytuacji trudnych. Profesjonalne przygotowanie zagwarantuje Tobie pełną satysfakcję uczestniczenia w ważnym procesie wspomagania rodziny – zachęca kierownik kierunku dr Katarzyna Kutek Sładek.

Dwustopniowe studia dają możliwość wyboru spośród czterech specjalności. Na studiach licencjackich uczelnia oferuje kształcenie w zakresie mediacji rodzinnych i terapii zajęciowej.

– Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wspierać rodziny w trudnych sytuacjach życiowych lub nauczyć się, jak rozpoznawać potrzeby i trudności rodzin w sytuacji rozstania małżonków, rozwodu, czy separacji, to oferta #UPJP2 jest dla Ciebie Uniwersytet Papieski, wchodząc na drogę kształcenia praktycznego przygotował dla swoich studentów szereg możliwości zdobycia doświadczenia w ramach zajęć na specjalności mediacje rodzinne.

Na specjalności terapia zajęciowa studenci uczą się udzielać wsparcia emocjonalnego, zapewniać poczucie bezpieczeństwa, redukować lęk u osób potrzebujących, pracować z osobami z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności. Ponadto, nabywają zdolności prowadzenia różnych form terapii, takich jak: arteterapia, ergoterapia, muzykoterapia, czy też wzmacniania zdolności środowisk lokalnych i rodzin do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów.

– Na niewielu uczelniach wyższych nauczyciele znają swoich studentów i pomagają im przezwyciężać trudności związane nie tylko z nauką. Jest to możliwe, ponieważ na Papieskim nauka prowadzona jest w małych grupach. No i co ważne: studia humanistyczne to nie tylko teoria! Nie ma szans by zrozumieć człowieka, czytając tylko notatki – zauważa studentka pierwszego roku studiów licencjackich.

Na studiach magisterskich Instytut Nauk o Rodzinie proponuje kształcenie na dwóch specjalnościach. Pierwsza z nich – interwencja kryzysowa – uczy wspierania osób i rodzin w sytuacjach kryzysu. Daje również podstawę do prowadzenia interwencji kryzysowej z osobami uzależnionymi, doświadczającymi przemocy, zagrożonymi samobójstwem, z doświadczeniami śmierci i żałoby. Student pozna, w jaki sposób prowadzić negocjacje i mediacje Z kolei absolwenci poradnictwa rodzinnego uzyskują kwalifikacje do bycia konsultorami i współpracownikami w duszpasterstwach rodzin, animatorami oraz liderami, którzy w lokalnych społecznościach zajmą się planowaniem i realizowaniem programów wspierających małżeństwa i rodziny.

PEDAGOGIKA to kierunek studiów dla osób, które chcą profesjonalnie uczestniczyć w rozwoju drugiego człowieka. Aby dobrze przygotować się do tej pracy, w czasie studiów poznasz różne środki i metody rozpoznawania i analizowania ludzkich zachowań, identyfikowania ich potrzeb oraz dobierania odpowiednich sposobów reagowania i rozwiązywania sytuacji trudnych. Profesjonalne przygotowanie zagwarantuje Tobie pełną satysfakcję uczestniczenia w ważnym procesie wspomagania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych – zapewnia ks. dr hab. Grzegorz Godawa, kierownik kierunku.

Uniwersytet Papieski, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa oraz analizując zapotrzebowanie rynku pracy, przygotował kilka specjalności na studiach pedagogiczny. Są to: resocjalizacja z socjoterapią (I i II stopnia), pedagogika opiekuńczo wychowawcza z terapią pedagogiczną oraz tanatopedagogikę.

– Jeśli chcesz nauczyć się wspierania drugiego człowieka w trudnych sytuacjach życiowych, motywowania do zmiany sposobu życia osoby, które nie potrafią przystosować się do norm prawnych i społecznych, to studia na specjalności resocjalizacja z socjoterapią powinny Ciebie zainteresować – zachęca dr hab. Bożena Majerek. Nie tylko umiejętność rozpoznawania potrzeb i trudności osób niedostosowanych społecznie, ale także zdolność projektowania skutecznych programów profilaktycznych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych pozwalają określić dobrze wykształconego i atrakcyjnego na rynku pracy absolwenta– dodaje wykładowca.

Jak zapewniają wykładowcy na specjalności pedagogika opiekuńczo wychowawcza z terapią pedagogiczną identyfikowanie potrzeb i trudności dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, profesjonalne organizowanie czasu wolnego czy rozwijanie zainteresowań i pasji swoich podopiecznych, to tylko kilka z rysów charakterystycznych dla tej propozycji na poziomie licencjackim.

Wyjątkową w skali kraju jest specjalizacja w zakresie tanatopedagogiki, prowadzona na studiach II stopnia. Studenci w trakcie studiów poznają między innymi, na czym polega wychowanie w perspektywie śmierci, jak funkcjonują hospicja i inne instytucje pomagające nieuleczalnie chorym oraz jakie są zasady tanatoedukacji społecznej. Nasi absolwenci wiedzą, jak profesjonalnie towarzyszyć osobom terminalnie chorym, oraz wspierać ich rodzinę.

Kiedy poproszono mnie, bym w kilku słowach opisała moje lata studiów w Instytucie Nauk o Rodzinie, pomyślałam, że to będzie bardzo trudne zadanie. Chociażby dlatego, że #UPJP2 zdecydowanie wyróżnia się na tle pozostałych uczelni. Jan Paweł II napisał, że człowiek jest drogą Kościoła, a ja bym sparafrazował te słowa: student jest w sercu Uniwersytetu Papieskiego. Studiować tutaj to budować wyjątkowe wspomnienia na całe życie – mówi Anna, która za kilka dni będzie broniła swoją pracę dyplomową.


data ostatniej modyfikacji: 2020-06-25 13:34:56
Komentarze
 
Polityka Prywatności