Kryminologia - ciekawa specjalność w WSPA w Lublinie

Specjalność skierowana jest do osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w wymiarze sprawiedliwości (policji, służbie więziennej, straży granicznej), administracji publicznej lub organizacjach pozarządowych w charakterze mediatorów, analityków kryminalnych, czy też pracowników społecznych.

W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu: problematyki przestępczości, metod jej kontrolowania i zapobiegania jej. Nauczysz się nie tylko profilować sylwetki sprawców i ofiar, wyjaśniać przyczyny, które sprowadzają człowieka na drogę przestępstwa oraz te, które sprawiają, że ludzie stają się ofiarami przestępstw, ale również mierzyć i analizować różne formy przestępczości.

Przedmioty: Przestępczość, Podstawy procesu karnego, Kryminogenne zjawiska społeczne, Wiktymologia, Psychologia kryminalna, Profilowanie sprawcy i ofiary przestępstwa, Metody badań w kryminologii, Przestępczość nieletnich i kobiet, Problematyka uzależnień.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Kryminologia posiada wiedzę z zakresu psychologii kryminalnej, w szczególności obejmującą typologię i profilowanie sprawców przestępstw oraz analizę popełnionego czynu, a także zna i rozumie metody badań w kryminologii oraz potrafi formułować problemy wymagające ich zastosowania. Absolwent posiada wiedzę na temat struktur, procesów i zjawisk zachodzących w kontekście rozumienia specyfiki ofiary oraz dostrzega i wyjaśnia podstawowe elementy wiktymizacji określonych grup społecznych. Zna i rozumie specyfikę uzależnień oraz zasady ich diagnozy i terapii, a także ma świadomość celu i przedmiotu procesu karnego oraz potrafi posługiwać się obowiązującymi w nim regułami.


data ostatniej modyfikacji: 2020-08-26 14:47:57
Komentarze
 
Polityka Prywatności